• 06-51487304
  • |
  • info@praktijk14.nl
  • Huidige wachttijd: 4-5 maanden / CZ verzekerden in 2021 alleen afspraak met ontheffing door CZ/ afspraken volgens wettelijke Corona richtlijnen

Over ons

Wie wij zijn en wat we doen!
 

de therapeut

Mijn naam is Lydia Staschik.
Samen met mijn partner hebben wij 5 kinderen. Omdat we houden van natuur en dieren, hebben we vier pony's, honden, katten, konijnen, schildpadden, kippen en twee Kune Kune varkentjes. 

Sinds 2000 werk ik vrijgevestigd als psychotherapeut en klinisch psycholoog. Voor die tijd startte mijn loopbaan bij de RIAGG midden Limburg als psycholoog/cognitief gedragstherapeut. Ik heb ervaring opgedaan in de sociale psychiatrie, in de ouderenzorg en in psychotherapie. In de loop der jaren ben ik me gaan toeleggen op mensen met trauma’s of nare ervaringen die indirect ook andere klachten zoals angsten en depressies, burnout, eetproblemen of problemen in de persoonlijkheid kunnen veroorzaken. Naast een goed en respectvol therapiecontact, zie ik cognitieve gedragstherapie en EMDR als methoden die bij verbetering behulpzaam kunnen zijn.

Specifiek voor Praktijk14, bovenop de berg in het gehucht Raar ("tegeneuver de Gies") , is dat de psychotherapie in een ontspannen, natuurlijke omgeving plaatsvindt. Ik maak, indien gewenst, gebruik van dieren tijdens of na de psychotherapie (AAA: Animal Assisted Activities) omdat de invloed van dieren en natuur positief meewerkt in herstel. Therapiesessies kunnen dus ook buiten plaatsvinden.

de visie

In mijn werk als psycholoog zie ik veel positieve en gevoelige mensen die zich niet goed staande kunnen houden in de maatschappij. Relaties lopen soms moeilijk, eisen vanuit de werkomgeving zijn zwaar. Soms komen psychische klachten rechtstreeks door gebeurtenissen. Soms is er vanaf jonge leeftijd al weinig contact gemaakt met wat iemand aan kan. Mensen worden vaak als kind al met weinig responsiviteit bejegend (o.a. bij verwaarlozing, misbruik en mishandeling), kunnen daardoor beschadigd raken in vertrouwen en hun ontwikkeling wordt minder makkelijk. Angst voor herhaling van nare ervaringen (en daardoor angst om te hechten of verbinden) en een gebrek aan vertrouwen houdt mensen tegen om op een goede manier verder te gaan met hun leven. In het ernstigste geval kan langdurige vroegkinderlijke traumatisering diepe sporen nalaten in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en kan allerlei psychische klachten veroorzaken, zoals angsten, depressies, verslavingen en persoonlijkheidsproblemen. Bij traumatisering moeten we niet alleen denken aan openlijke agressie, maar ook aan langdurige blootstelling aan ervaringen waarbij persoonlijke grenzen overschreden zijn en ontwikkeling van autonomie niet heeft kunnen plaatsvinden.

Indien mensen het prettiger vinden kunnen we ook limburgs dialect praten.

de therapie

In een behandeling is emotionele groei in een veilige omgeving nodig. Positieve ervaringen opdoen in contact is daarbij belangrijk. Goed contact en een respectvolle therapeutische relatie is een voorwaarde en binnen de veiligheid van het contact werken we aan pijnlijke of invaliderende ervaringen.                

Herstel van klachten en/of verbetering van een negatief of instabiel zelfbeeld proberen we samen te bereiken, o.a. met EMDR en cognitieve therapie.  

Van belang bij herstel is dat op meerdere levensterreinen verbetering optreedt. Daarom werken we zo nodig met een meerdere deskundigen, ook ervaringsdeskundigen om samen te bouwen aan ieders toekomst.  We zetten bij Praktijk14 -naast de psychotherapie- in wat iemand vooruit kan helpen o.a. :  paardencoaching met de aanwezige pony's; creatieve therapie bij een beeldend therapeute;  mindfulnesstraining of slaaptraining bij een fysiotherapeute; bewegingstherapie bij een PMT therapeut; loopbaanadvies; ondersteuning bij UWV vragen of doen van vrijwilligerswerk.

Naar aanleiding van de wens van velen tot verbinding en contact zijn we in 2020 ook gestart met een sociale steun c.q. contactengroep (buiten als het weer het toelaat).

Onderling gebruik maken van ieders capaciteiten en sterke kanten is hierbij het uitgangspunt!

                                

Jezelf door en door kennen is het begin van de wijsheid

                                                                   Aristoteles